Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

 

W dniu 20 grudnia 2012 roku odbyło się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. W zebraniu wzięło udział 25 osób - członków założycieli. Zebraniu przewodniczył prof. dr. hab. Tomasz Hermanowski, inicjator utworzenia Towarzystwa, a przebieg spotkania protokółowała mgr. inż. Aleksandra Drozdowska.

 

Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski, inicjator utworzenia Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Członkowie założyciele jednogłośnie podjęli uchwałę o założeniu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, uchwalili Statut Stowarzyszenia, wybrali Komitet Założycielski oraz udzielili mu pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia. W skład Komitetu Założycielskiego weszli: prof. dr. hab. Tomasz Hermanowski, dr n. med. Adam Kozierkiewicz oraz mgr inż. Aleksandra Drozdowska.

Jako siedzibę PTEZ wskazano adres w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 81 (Zakład Farmakoekonomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), zgodnie z wstępnymi ustaleniami z władzami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Siedziba PTEZ w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 81

Wykaz członków założycieli Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia:

1.       Adamczyk-Kloczkowska Bożena

2.       Biełanowicz Tomasz

3.       Boratyński Wojciech

4.       Borowicz Jacek

5.       Brzozowski Stanisław

6.       Cegłowska Urszula

7.       Chmielewska Małgorzata

8.       Cichońska Dominika

9.       Drozdowska Aleksandra

10.   Dulęba Dominika

11.   Hermanowski Tomasz

12.   Holly Romuald

13.   Kolasa Katarzyna

14.   Kozierkiewicz Adam

15.   Krancberg Aleksandra

16.   Orlewska Ewa

17.   Rogalski Krzysztof

18.   Rutkowski Jakub

19.   Staszewska-Bystrova Anna

20.   Szafraniec-Buryło Sylwia

21.   Tytko Zbigniew

22.   Woja Michał

23.   Wojtala Wacława

24.   Wojtyniak Bogdan

25.   Zieliński Waldemar