Władze

Władze Stowarzyszenia tworzą: Walne Zgromdzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

Kadencja 2019-2022


Prezes Zarządu:


Pan prof. dr hab. Tomasz Hermanowski 


Doświadczenie zawodowe:

 • Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. 
 • Kierownik międzynarodowego projektu badawczego "Finansowanie Jakości w Opiece Zdrowotnej - InterQuality".
 • Kierownik Projektu LeanOZ.
 • Wieloletni kierownik Zakładu Farmakoekonomiki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Założyciel i kierownik ponad dwudziestu edycji podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.
 • Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.
 • Kierownik projektu badawczego „Metody szacowania kosztów pośrednich choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową oraz wydajność pracy” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz międzynarodowego projektu badawczego „Finansowanie Jakości w Opiece Zdrowotnej – InterQuality” finansowanego ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. 
 • Polski delegat, Financial Rapporteur Management Committee COST Action IS1211: Cancer and Work Network (CANWON). 
 • W latach 1998-2000 członek Gabinetu Politycznego Wicepremiera, Ministra Finansów prof. dr hab. Leszka Balcerowicza.1998 - 2000. Pan Profesor doradzał w zakresie polityki lekowej i farmakoekonomiki, prywatyzacji sektora farmaceutycznego, międzynarodowego transferu technologii i międzynarodowych korporacji

Osiągnięcia:

 • Autor kilkudziesięciu publikacji i doniesień naukowych dotyczących zarządzania i ekonomiki zdrowia oraz przemysłu farmaceutycznego, analiz i raportów, współautor kilku książek z tego zakresu.
 • Stypendysta Fundacji Fulbrighta w Center of International Relations Harvard University oraz Harvard Business School.


Pozostali Członkowie Zarządu:


Pan prof. dr hab. Andrzej Śliwczyński - Wiceprezes

Pani dr inż. Małgorzata Chmielewska - Wiceprezes

Pani mgr farm. Magdalena Zielińska - Sekretarz

Pani mgr farm. Urszula Cegłowska - Skarbnik


Komisja Rewizyjna:

Pani mgr Magdalena Kozłowska - Przewodnicząca

Pan lek. med. Artur Prusaczyk

Pani mgr farm. Kinga Dziok

Sąd Koleżeński:


Pani dr Gabriela Sujkowska - Przewodniczaca

Pani prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

Pan dr n. med. Dariusz Timler


Kadencja 2016-2019


Zarząd:

Pan prof. dr hab. Tomasz Hermanowski - Prezes

Pan prof. dr hab. Stanisław Marciniak - Wiceprezes

Pani dr Wacława Wojtala – Wiceprezes

Pani dr inż. Małgorzata Chmielewska - Sekretarz

Pani mgr farm. Urszula Cegłowska - Skarbnik

Pan mgr Stanisław Brzozowski - Członek Zarządu (do 27 sierpnia 2018 roku)


Komisja Rewizyjna:

Pan mgr Krzysztof Rogalski - Przewodniczący

Pani mgr Justyna Filip

Pan mgr Piotr Koszewski


Sąd Koleżeński:

Pani mgr Justyna Filip

Pan mgr Piotr Koszewski

Pani lek. med. Grażyna Lewicka - Przewodnicząca (do 18 czerwca 2018 r.)

Pani dr Gabriela Sujkowska - Przewodniczaca (od 18 czerwca 2018 r.)

Pani dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska

Pan dr n. med. Dariusz Timler


Kadencja 2013-2015


Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku

Zarząd:

Pan prof. dr hab. Tomasz Hermanowski - Prezes

Pani dr Wacława Wojtala - Wiceprezes

Pani mgr farm. Urszula Cegłowska - Skarbnik

Pani mgr inż. Małgorzata Chmielewska - Sekretarz

Pan mgr Stanisław Brzozowski - Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna:

Pani mgr Justyna Filip

Pan mgr Krzysztof Rogalski - Przewodniczący


Sąd Koleżeński:

Pani dr hab. Ewa Orlewska - Przewodnicząca

Pani mgr farm. Aleksandra Krancberg


Władze wybrane na I WZC PTEZ w dniu 31 lipca 2013 r. 

Zarząd:

Pan prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes

Pani dr Wacława Wojtala, Wiceprezes

Pan profesor Bogdan Wojtyniak, Wiceprezes

Pan dr Adam Kozierkiewicz, Skarbnik

Pani mgr Aleksandra Drozdowska, Sekretarz


Komisja Rewizyjna:

Pan mgr Stanisław Brzozowski

Pani mgr Urszula Cegłowska

Pan mgr Jakub Rutkowski


Sąd Koleżeński:

Pani dr hab. Ewa Orlewska

Pani mgr Małgorzata Chmielewska

Pani mgr Aleksandra Krancberg