VII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 28 czerwca 2019 roku obyło się VII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało Sali nr 2 - Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16, 02-576 Warszawa.