Seminarium PTEZ nt. opieki koordynowanej

W dniu 21 listopada 2013 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się seminarium poświęcone opiece koordynowanej. Seminarium zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia. Wykład inauguracyjny wygłosił Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

 

Wykład inauguracyjny Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ. 

Problematyka koordynowanej opieki zdrowotnej jest jednym z zadań leżących w centrum zainteresowania Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

W Polsce prace nad opieką koordynowaną prowadzone są obecnie w ramach Projektu „InterQuality – Finansowanie jakości w służbie zdrowia”. Jest to projekt międzynarodowy i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego realizacja dobiega końca – w kwietniu 2014 roku w Brukseli w siedzibie Komitetu Regionów Europejskich odbędzie się konferencja końcowa tego projektu.

W związku z tym, że w Unii Europejskiej trwają prace nad wypracowaniem wspólnej terminologii dotyczącej opieki zintegrowanej, informację o tych pracach przedstawił uczestnikom seminarium Filip Domański, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Poinformował on, że prace te są prowadzone w ramach tzw. procesu refleksji nad zrównoważonymi systemami opieki zdrowotnej oraz przedstawił cechy opieki skoordynowanej wg dokumentów Unii Europejskiej. W grudniu 2013 roku projekt konkluzji Rady UE w sprawie procesu refleksji nad zrównoważonymi systemami opieki zdrowotnej będzie przyjęty przez ministrów zdrowia UE.

 

Filip Domański, główny specjalista z Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia podczas seminarium PTEZ nt. opieki koordynowanej.

Merytoryczną część seminarium, która miała charakter warsztatów, poprowadził dr n. med. Adam Kozierkiewicz – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

  

Dr n. med. Adam Kozierkiewicz – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia podczas seminarium PTEZ nt. opieki koordynowanej.

Dr Kozierkiewicz omówił istotę i cechy zagranicznych modeli organizacyjnych opieki koordynowanej oraz przeprowadził dyskusję moderowaną. Celem dyskusji było zidentyfikowanie cech, składowych i elementów, które są charakterystyczne dla zjawiska opieki koordynowanej w kontekście polskim. W celu stworzenia rekomendowanego modelu opieki koordynowanej, podczas seminarium zostało przeprowadzone także badanie opinii ekspertów na temat głównych cech opieki koordynowanej.

 

Badanie opinii ekspertów przeprowadzone w dniu 21 listopada 2013 roku w ramach seminarium PTEZ nt. opieki koordynowanej.

 

Po obróbce statystycznej i merytorycznej, wyniki zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym. Było to pierwsze seminarium utworzonego w grudniu 2012 roku Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, które po zarejestrowaniu rozpoczęło działalność w dniu 31 lipca 2013 roku.

Warszawa,  21 listopad 2013 rok