Program konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny
Konferencja będzie odbywać się zdalnie na platformie Zooom

Konferencja Naukowa PTEZ  

„Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym.

 Lean Management w Ochronie Zdrowia”

 

17 września  2021 roku, godz. 10:00-16:50

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Litewska 14/16, s. 202

02-576 Warszawa  

Program Konferencji

 

Godz.

Temat wystąpienia

Prelegenci

 

 

10:00 -10:30

Rejestracja gości

 

I Sesja – Przywitanie gości, wykłady inauguracyjne

Temat: Determinanty usprawnień organizacyjnych  technologii medycznych

Przewodniczy prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

 

 

10:30 – 11:00

Restrukturyzacja i modernizacja polskich szpitali

Udary mózgu jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej

Cele badawcze Projektu Lean OZ

Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski

Prof. dr hab. Agnieszka Słowik

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

 

 

11:00 – 11:15

Specyfika zarządzania organizacją szpitala w porównaniu  z organizacjami przemysłowymi

Dr inż. Małgorzata Chmielewska

 

 

11:15 – 11:30

Zarządzanie strumieniem wartości w leczeniu udaru mózgu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Mgr Stanisław Brzozowski

 

 

11:40 – 11:55

Inicjatywa Angels – międzynarodowy projekt na rzecz poprawy jakości procesów w oddziałach udarowych

Dr hab. n. med. Michał Karliński

 

 

13:10 – 13:25

Przerwa

 


 

II Sesja - Wdrażanie metod zarządzania procesowego w leczeniu szpitalnym

Przewodniczy prof. dr hab. n. med. Jaroslaw Pinkas

 

 

11:55 – 12:15

Postępy w  leczeniu udaru mózgu w województwie mazowieckim

Dr hab. Adam Kobayashi

 

 

12:15 – 12:35

Lean management jako innowacja organizacyjna w zarządzaniu Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

Mgr farm. Urszula Cegłowska

 

 

12:35 – 12:55

Optymalny model opieki długoterminowej po udarze mózgu

Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

 

 

12:55 – 13:10

Implementacja koncepcji Lean Healthcare w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Mgr piel. Ada Lisowska

Rat. Med., inż. Arkadiusz Wilczek

 

 

13:10 – 13:25

Przerwa

 


 

II Sesja – Zarządzanie procesowe technologiami medycznymi z wykorzystaniem technik z grupy Lean Management

Przewodniczą prof. dr hab. Stanisław Marciniak, dr hab. Andrzej Śliwczyński, prof. AHE

 

 

13:25 – 13:45

Uwarunkowania zastosowania procesowych metod

zarządzania  w różnych aspektach działalności opieki zdrowotnej

Prof. dr hab. Stanisław Marciniak

                                                                       

 

 

 

13:45 – 14:05

Prawidłowe mapowanie procesów jako podstawowy warunek wykorzystania różnych technik Lean Management

Mgr inż. Jarosław Gębski

 

 

14:05 – 14:25

Przegląd możliwości stosowania metod i technik inżynierii produkcji w opiece zdrowotnej

Dr inż. Bartłomiej Gładysz

 

 

 

14:25 – 14:45

Założenia LHSE – Lean Healthcare Systems Engineering

Prof. Bohdan W. Oppenheim
(Loyola Marymount University, Los Angeles, California, USA)
Dr inż. Aleksander Buczacki

 

 

14:45 – 15:05

Idea i rozwiązania lean management w konfrontacji z sytuacjami kryzysowymi na przykładzie COVID-19

Dr hab. Andrzej Śliwczyński, prof. AHE

Dr hab. Waldemar Wierzba, prof. AHE

 

 

15:05 – 15:35

Panel dyskusyjny

 

 

 

15:35 – 15:50

Przerwa

 

 

III Sesja – Prezentacje oryginalnych prac studenckich

Przewodniczy  dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska


15:50 – 16:00

Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką

Dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska

16:00 -16:30

Prezentacje  prac studenckich


Ocena jakości wytycznych praktyki klinicznej za pomocą narzędzia AGREE II. Bariery i strategie w implementacji wytycznych klinicznych.

Mgr farm. Magdalena Zielińska

Mgr Marta Andrzejewska

Mgr inż. Magdalena Damentko

Mgr farm. Kinga Dziok

Lic. Sylwia Połeć

16:40 – 16:50

Zakończenie Konferencji

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

 

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski (Przewodniczący Komitetu Naukowego)

Prof. dr hab. Stanisław Marciniak

Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz

Prof. dr hab. Agnieszka Słowik

Prof. dr hab. Halina Sienkiewicz-Jarosz

Prof. dr hab. Bolesław Samoliński

Prof. dr hab. Jaroslaw Pinkas

Dr hab. Adam Kobayashi

Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

Dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof.PW

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska

Dr hab. n. med. Dariusz Timler

Dr hab. Andrzej Śliwczyński

Dr hab. Zofia Zymonik, prof. PWr

Dr hab. n. med. Piotr Tyszko, prof. IMW

Dr inż. Jolanta Korkosz - Gębska

Dr inż. Małgorzata Chmielewska

Dr Mira Lisiecka-Biełanowicz

Dr inż. Małgorzata Fiałkowska-Filipek

Dr Renata Lotek-Waćkowaka

Dr Piotr Samel-Kowalik

Dr Artur Prusaczyk

Dr Jarosław Frąckowiak

Dr hab. n. med. Andrzej Fal

Komitet Redakcyjny

Beata Skibińska  (Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego)

Dr inż. Jolanta Korkosz - Gębska

Dr Daria Biechowska

Dr Jaroslaw Kosiaty

Andrzej Szczypior

Komitet Organizacyjny Konferencji

Kinga Dziok (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego)

Urszula Cegłowska

Magdalena Zielińska 

Stanisław Brzozowski

Beata Skibińska

Kinga Labunets

Joanna Niewińska