Program konferencji

Konferencja Naukowa PTEZ  

„Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym.

 Lean Management w Ochronie Zdrowia”

 

17 września  2021 roku, godz. 10:00-16:30

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Litewska 14/16, s. 202

02-576 Warszawa  

Program TBC

 

Godz.

Temat wystąpienia

Prelegenci

 

 

10:00 -10:30

Rejestracja gości, kawa powitalna

Dyskusja w kuluarach

 

I Sesja – Przywitanie gości, wykłady inauguracyjne

Temat: Determinanty usprawnień organizacyjnych  technologii medycznych

Przewodniczy prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

 

 

10:30 – 11:00

Restrukturyzacja i modernizacja polskich szpitali

Udary mózgu jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej

Cele badawcze Projektu Lean OZ

Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski

Prof. dr hab. Agnieszka Słowik

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

 

 

11:00 – 11:20

Specyfika zarządzania organizacją szpitala w porównaniu  z organizacjami przemysłowymi

Dr inż. Małgorzata Chmielewska

 

 

11:20 – 11:40

Lean Management w leczeniu stacjonarnym - możliwe usprawnienia organizacyjne

Mgr Stanisław Brzozowski

 

 

11:40 – 12:00

Postępy w  leczeniu udaru mózgu w województwie mazowieckim

Dr hab. Adam Kobayashi

 

 

12:00 – 12:20

Lean management jako innowacja organizacyjna w zarządzaniu Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

Mgr farm. Urszula Cegłowska

 

 

12:20 – 12:40

Optymalny model opieki długoterminowej po udarze mózgu

Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

 

 

12:40 – 13:10

Przerwa na lunch

Dyskusja w kuluarach

 


 

II Sesja – Zarządzanie procesowe technologiami medycznymi z wykorzystaniem technik z grupy Lean Management

Przewodniczy prof. dr hab. Stanisław Marciniak TBC

 

 

13:10 – 13:30

Uwarunkowania zastosowania procesowych metod

zarządzania  w różnych aspektach działalności opieki zdrowotnej

Prof. dr hab. Stanisław Marciniak

                                                                       

 

 

 

13:30 – 13:50

Prawidłowe mapowanie procesów jako podstawowy warunek wykorzystania różnych technik Lean Management

Mgr inż. Jarosław Gębski

 

 

13:50 – 14:10

Przegląd możliwości stosowania metod i technik inżynierii produkcji w opiece zdrowotnej

Dr inż. Bartłomiej Gładysz

 

 

 

14:10 – 14:30

Założenia LHSE – Lean Healthcare Systems Engineering

prof. Bohdan W. Oppenheim
(Loyola Marymount University, Los Angeles, California, USA)
Dr inż. Aleksander Buczacki

 

 

14:30 – 15:00

Panel dyskusyjny

 

 

 

15:00 – 15:30

Przerwa na kawę

 

 

III Sesja – Prezentacje oryginalnych prac studenckich

Przewodniczy  dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska  TBC


15:30 – 15:50

Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką

Dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska

15:50 -16:20

Prezentacje  prac studenckich

Mgr farm. Magdalena Zielińska

16:20 – 16:30

Zakończenie Konferencji

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

 

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski (Przewodniczący Komitetu Naukowego)

Prof. dr hab. Stanisław Marciniak

Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz

Prof. dr hab. Agnieszka Słowik

Prof. dr hab. Halina Sienkiewicz-Jarosz

Prof. dr hab. Bolesław Samoliński

Dr hab. Adam Kobayashi

Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

Dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof.PW

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska

Dr hab. n. med. Dariusz Timler

Dr hab. Andrzej Śliwczyński

Dr hab. Zofia Zymonik, prof. PWr

Dr inż. Jolanta Korkosz - Gębska

Dr inż. Małgorzata Chmielewska

Dr Mira Lisiecka-Biełanowicz

Dr inż. Małgorzata Fiałkowska-Filipek

Dr Renata Lotek-Waćkowaka

Dr Piotr Samel-Kowalik

Dr Artur Prusaczyk

Dr Jarosław Frąckowiak

Dr hab. n. med. Andrzej Fal

Komitet Redakcyjny

Beata Skibińska  (Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego)

Dr inż. Jolanta Korkosz - Gębska

Dr Daria Biechowska

Dr Jaroslaw Kosiaty

Andrzej Szczypior

Komitet Organizacyjny Konferencji

Kinga Dziok (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego)

Urszula Cegłowska

Magdalena Zielińska 

Stanisław Brzozowski

Beata Skibińska

Kinga Labunets

Joanna Niewińska