Kontakt

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia

02-576 Warszawa, ul. Litewska14/16, sala 209

email: ptez@wum.edu.pl

KRS: 0000461896   REGON: 146866700

Nr konta: 23 1910 1048 2268 9811 6385 0001