Konkurs PTEZ na najlepsze prace- 2019

KONKURS NA NAJLEPSZĄ  PRACĘ DYPLOMOWĄ- 5 EDYCJA

Szanowni Państwo,

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia ma przyjemność ogłosić piątą edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. Kapituła Konkursowa, w której skład wchodzą wybitni eksperci z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia, przyzna trzy nagrody, kierując się jakością merytoryczną pracy oraz jej poziomem edytorskim. Szczególnie ceniony będzie twórczy i nowatorski charakter prac.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów szkół wyższych, którzy obronili pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową w terminie od 1 lutego 2019 roku do 2 listopada 2019 roku.

 

Wymaganym językiem zgłaszanej do konkursu pracy jest język polski. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały ocenę bardzo dobrą, a w przypadku prac doktorskich te, w stosunku do których co najmniej jeden z recenzentów wnioskował o przyznanie wyróżnienia.

 

Prace, z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę doktorską, licencjacką, magisterską, podyplomową - PTEZ", należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do siedziby PTEZ na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, ul.

Litewska14/16, pok. 209, 02-576 Warszawa.

 

Zgłoszenie powinno obejmować papierową oraz elektroniczną wersję pracę, streszczenie pracy (maksymalnie 1600 znaków bez spacji) oraz załączniki do Regulaminu konkursu, tj.: wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy.

 

Termin składania prac: w okresie od 27 stycznia 2020 roku do 28 lutego

2020 roku do godz. 16.00 (siedziba PTEZ otwarta: pon., wt.- zamknięta, śr. 12 - 16, czw., pt. w godz. 8 - 16).

W przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie czwartej edycji Konkursu PTEZ na najlepsze prace

Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły Konkursu PTEZ.

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia ma przyjemność ogłosić czwartą edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Kapituła Konkursowa, w której skład wchodzą wybitni eksperci z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia, przyzna trzy nagrody, kierując się jakością merytoryczną pracy oraz jej poziomem edytorskim. Szczególnie ceniony będzie twórczy i nowatorski charakter prac.

Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów szkół wyższych, którzy obronili pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową w terminie od 2 listopada 2016 roku do 31 stycznia 2018 roku.

Wymaganym językiem zgłaszanej do konkursu pracy jest język polski. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały ocenę bardzo dobrą, a w przypadku prac doktorskich te, w stosunku do których co najmniej jeden z recenzentów wnioskował o przyznanie wyróżnienia.

Prace, z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę doktorską, licencjacką, magisterską, podyplomową – PTEZ”, należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do siedziby PTEZ na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81.

Zgłoszenie powinno obejmować papierową oraz elektroniczną wersję pracę, streszczenie pracy (maksymalnie 1600 znaków bez spacji) oraz załączniki do Regulaminu konkursu, tj.: wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy.

Termin składania prac: w okresie od 09 kwietnia 2018 roku do 30 maja 2018 roku do godz. 16:00 (siedziba PTEZ otwarta: pon., wt. w godz. 8 - 16, śr. 12 - 16, czw., pt. zamknięta).

W przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Termin ogłoszenia wyników: do 30 czerwca 2018 roku.

Szczegóły konkursu w  Regulaminie. 

***

Ogłoszenie wyników trzeciej edycji Konkursu PTEZ na najlepsze prace

Pani prof. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska podczas ceremonii ogłoszenia wyników konkursu.

W trzeciej edycji konkursu PTEZ na najlepsze prace, która odbyła się w 2017 roku, I miejsce w kategorii praca dyplomowa otrzymała praca Pani Anny Kostrzewy-Itrych pt. "Znaczenie komunikacji farmaceuty z pacjentem w rozpoznawaniu problemów lekowych - terapia bólu nowotworowego". Promotorem pracy była Pani Małgorzata Chmielewska. W imieniu Kapituły Konkursowej dyplom wręczyła Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska.

PTEZ serdecznie gratuluje Laureatce III edycji Konkursu i życzy pomyślności w pracy zawodowej, naukowej i życiu prywatnym.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

***

Ogłoszenie wyników drugiej edycji Konkursu PTEZ na najlepsze prace

Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły Konkursu PTEZ.

Zarząd PTEZ przeprowadził w 2016 roku II Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką, wg Regulaminu Konkursu z dnia 10 lutego 2016 roku.

Laureaci zostali wyłonieni w wyniku wnikliwej oceny prac przez Kapitułę Konkursową pod przewodnictwem Pani Profesor dr hab. n. med. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej, która oprócz aktualności i wagi podejmowanej w pracach problematyki, oceniała również ich warstwę metodyczną oraz innowacyjne podejście do omawianych zagadnień.

Laureatami II edycji Konkursu zostali:

I miejsce w kategorii praca doktorska - Pani dr Anna Rybarczyk - Szwajkowska, praca pt.: „Zarządzanie jakością szpitalnych świadczeń zdrowotnych w województwie łódzkim”. Praca wykonana pod kierunkiem  Pana prof. dr hab. Romualda Holly.

II miejsce w kategorii praca doktorska Pan dr Cezary Głogowski, praca pt.: „Risk adjustment jako metoda zwiększenia efektywności leczenia w Polsce, na przykładzie onkologii”. Praca wykonana pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Romualda Holly.

I miejsce w kategorii praca magisterska - Pani mgr Jolanta Żyjewska, praca pt.: Choroba nowotworowa w wyobrażeniach dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Studium etnopedagogiczne”. Praca wykonana pod kierunkiem  Pani prof. dr hab. Jolanty Ostruch-Kamińskiej.

II miejsce w kategorii praca magisterska  Pani mgr Agnieszka Marchewicz, praca pt.:„ Analiza ekonomiczno-finansowa działalności Szpitala Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 im. M. Konopnickiej UM w Łodzi”. Praca wykonana pod kierunkiem Pan prof. dr hab. Jerzego Stańczyka.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się podczas IV Walnego Zgromadzenia Członków PTEZ w dniu 28 czerwca 2016 roku a Warszawie. W imieniu Kapituły Konkursowej dyplomy wręczyła Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska.

Ceremonia wręczenia dyplomów laureatom drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową. Na zdjęciach: wręczenie dyplomu Pani dr Annie Rybarczyk - Szwajkowskiej za zdobycie pierwszego miejsca na najlepszą pracę doktorską (powyżej) oraz Pani mgr Jolancie Żyjewskiej  za najlepszą pracę magisterską (poniżej).

Pani dr Anna Rybarczyk – Szwajkowska i Pani mgr Jolanta Żyjewska z dyplomami PTEZ – w towarzystwie Pani Profesor dr hab. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej, Przewodniczącej Kapituły Konkursu.

Bardzo dziękujemy autorom wszystkich nadesłanych prac, a laureatom i ich promotorom serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

***

Ogłoszenie drugiej edycji Konkursu PTEZ na najlepsze prace

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia ma przyjemność ogłosić drugą edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Kapituła Konkursowa, w której skład wchodzą wybitni eksperci z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia, przyzna trzy nagrody, kierując się jakością merytoryczną pracy oraz jej poziomem edytorskim. Szczególnie ceniony będzie twórczy i nowatorski charakter prac.

Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów szkół wyższych, którzy obronili pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową w terminie od 2 listopada 2014 roku do 31 stycznia 2016 roku.

Wymaganym językiem zgłaszanej do konkursu pracy jest język polski. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały ocenę bardzo dobrą, a w przypadku prac doktorskich te, w stosunku do których co najmniej jeden z recenzentów wnioskował o przyznanie wyróżnienia.

Prace, z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę doktorską, licencjacką, magisterską, podyplomową – PTEZ”, należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do siedziby PTEZ na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81.

Zgłoszenie powinno obejmować papierową oraz elektroniczną wersję pracę, streszczenie pracy (maksymalnie 1600 znaków bez spacji) oraz załączniki do Regulaminu konkursu, tj.: wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy.

Termin składania prac: w okresie od 15 lutego 2016 roku do 16 maja 2016 roku do godz. 16:00 (siedziba PTEZ otwarta: pon., wt. w godz. 8 - 16, śr. 12 - 16, czw., pt. zamknięta). Decyduje data stempla pocztowego.

Termin ogłoszenia wyników: do 30 czerwca 2016 roku.

Szczegóły konkursu w  Regulaminie. 

Załączniki: