Konferencja "Wpływ e-zdrowia i e-recepty na jakość i koszty opieki zdrowotnej"

Konferencja "Wpływ e-zdrowia i e-recepty na jakość i koszty opieki zdrowotnej"

Termin konferencji został zmieniony. Dokładna data i lokalizacja zostaną podane w najbliższym czasie

O konferencji
Celem spotkania jest omówienie korzyści i problemów płynących z wprowadzenia rozwiązań e-zdrowia, w szczególności e-recepty. Rozważane będą zarówno perspektywy informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, jak i doświadczenia innych krajów. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie e-zdrowia i ekonomiki zdrowia.

Ramowa tematyka konferencji:
•    Cele strategiczne dla e-zdrowia w Polsce
•    Korzyści wynikające z e-zdrowia – doświadczenia zagraniczne
•    Wnioski dla Polski – panel dyskusyjny
•    Priorytetowe obszary rozwoju e-zdrowia
•    Dotychczasowe inicjatywy z dziedziny e-zdrowia

Organizator
Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, którego Prezesem Zarządu jest dr hab. Tomasz Hermanowski, prof. PW. Misją Towarzystwa jest wzmocnienie komunikacji oraz wymiany myśli pomiędzy ekonomistami zdrowia w Polsce, jak również podniesienie jakości debaty publicznej na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez rozwój i popularyzację osiągnięć naukowych z dziedziny ekonomiki zdrowia.

Uczestnictwo
Do udziału w konferencji zapraszamy decydentów, lekarzy, farmaceutów, przedstawicieli organizacji pacjenckich, uczelni, wyższych, administracji państwowej, firm informatycznych, farmaceutycznych oraz wszystkie osoby związane z systemem opieki zdrowotnej i zainteresowane tematyką e-zdrowia.

Lokalizacja
Konferencja odbędzie się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.