Aktualności

Konferencja Naukowa PTEZ „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”.


W dniu 3 kwietnia 2020 r. odbędzie się Konferencja Naukowa PTEZ „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

Celem Konferencji jest prezentacja wyników projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia.

Projekt LeanOZ jest projektem naukowo-badawczym współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu „Innowacje Społeczne” (umowa Nr /IS-2/200/NCBR/2015).

Podejmuje on problematykę nowoczesnych metod zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, a szczególnie mapowanie procesów leczenia pacjentów. Badania nastawione są na uzyskanie wzrostu jakości leczenia i efektywności procesów przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji pacjentów.

W projekt zaangażowane są Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Nadrzędnym celem do osiągnięcia w fazie pilotażowej projektu naukowo-badawczego LeanOZ jest upowszechnienie standardów mapowania strumieni wartości (VSM) w ochronie zdrowia oraz procesowych metod zarządzania w opiece szpitalnej.

Opracowane standardy mapowania procesów VSM są związane m.in. z następującymi obszarami sektora zdrowia:

-mapy potrzeb zdrowotnych

-projektowana ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentów

-ustawa „o sieci szpitali”

-opieka koordynowana.

Empiryczna część badań została zrealizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału IPiN-u, którego zespół prowadził pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

Konferencja odbędzie się w Sali 202 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Litewskiej 14/16 w godz. 10:00-15:30.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy: kinga.dziok@leanoz.pl

................................................................................................................................................................................................

W dniu 26.02.2020 r. odbyło się w Sejmie RP spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich, pod przewodnictwem pani poseł Barbary Dziuk.

Pani dr Gabriela Sujkowska, reprezentująca Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia wystąpiła z prelekcja dla gości pt. 

ORGANIZACJA SYSTEMU LECZENIA.WIELOSPECJALISTYCZNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ RZADKĄ, OŚRODKI REFERENCYJNE, OŚRODKI LECZĄCE.................................................................................................................................................................................................

„Udział przedstawicieli PTEZ w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych”

 

W dniu 13 lutego 2020 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych. Spotkanie dotyczyło sytuacji finansowej szpitali,  planów Ministra Zdrowia i Centrali NFZ w obszarze zwiększenia finansowania świadczeń. Dyskutowano przyczyny aktualnej sytuacji oraz propozycję rozwiązań tymczasowych i systemowych. PTEZ reprezentowały:

  • Dr inż. Małgorzata Chmielewska
  • Dr Gabriela Sujkowska