Aktualności

Zmiany we władzach PTEZ

Od dnia 09 czerwca 2014 roku PTEZ ma nowego Sekretarza. Jest nim Pan mgr Jakub Rutkowski, dotychczasowy członek Komisji Rewizyjnej.

PTEZ jest członkiem European Health Economics Association oraz współpracuje z International Health Economics Association.

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia jest członkiem European Health Economics Association (Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia, EuHEA) oraz współpracuje z International Health

II Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd PTEZ zwołał Walne Zgromadzenie Członków.

Powołanie Sekcji Lean Management

W dniu 24 marca 2014 roku Zarząd PTEZ powołał Sekcję Lean Management.

Zmiana na stanowisku Skarbnika PTEZ

Od dnia 08 kwietnia 2014 roku PTEZ ma nowego Skarbnika - Panią dr Domin

Seminarium PTEZ nt. Lean Management w ochronie zdrowia

W dniu 03 marca 2014 roku w Bibliotece Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia poświęcone problematyce zastosowania Lean Management w ochronie zdrowia. Seminarium prowad

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia na IV Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy-Zdroju

W tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy, które odbyło się w dniach 3-5 września 2013 r. i towarzyszącemu temu wydarzeniu IV Forum Ochrony Zdrowia, uczestniczył prof. dr hab.

Nowa publikacja dotycząca kosztów pośrednich w ochronie zdrowia

We wrześniu 2013 r. ukazała się książka pt. Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy pod redakcją prof. dr n. ekon. Tomasza Hermanowskiego.

Pierwsze seminarium Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia zaprasza na seminarium poświęcone opiece koordynowanej.