Aktualności

Zarząd PTEZ zaopiniował „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”

W dniu 23 września 2014 r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia na otwartym zebraniu zaopiniował dokument Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”, opracowany przez Ministerstwo Zdrowia i przyjęty w dniu 17 września br. przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju.

W spotkaniu uczestniczył także Pan Michał Kępowicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia oraz dr Andrzej Śliwczyński Zastępca Dyrektora Departamentu  Gospodarki Lekami w NFZ.

Zmiany we władzach PTEZ

Od dnia 09 czerwca 2014 roku PTEZ ma nowego Sekretarza. Jest nim Pan mgr Jakub Rutkowski, dotychczasowy członek Komisji Rewizyjnej.

PTEZ jest członkiem European Health Economics Association oraz współpracuje z International Health Economics Association.

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia jest członkiem European Health Economics Association (Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia, EuHEA) oraz współpracuje z International Health

II Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd PTEZ zwołał Walne Zgromadzenie Członków.

Powołanie Sekcji Lean Management

W dniu 24 marca 2014 roku Zarząd PTEZ powołał Sekcję Lean Management.

Zmiana na stanowisku Skarbnika PTEZ

Od dnia 08 kwietnia 2014 roku PTEZ ma nowego Skarbnika - Panią dr Domin

Seminarium PTEZ nt. Lean Management w ochronie zdrowia

W dniu 03 marca 2014 roku w Bibliotece Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia poświęcone problematyce zastosowania Lean Management w ochronie zdrowia. Seminarium prowad

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia na IV Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy-Zdroju

W tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy, które odbyło się w dniach 3-5 września 2013 r. i towarzyszącemu temu wydarzeniu IV Forum Ochrony Zdrowia, uczestniczył prof. dr hab.

Nowa publikacja dotycząca kosztów pośrednich w ochronie zdrowia

We wrześniu 2013 r. ukazała się książka pt. Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy pod redakcją prof. dr n. ekon. Tomasza Hermanowskiego.