Aktualności

Gratulacje z okazji powołania na stanowisko Ministra Zdrowia

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia pogratulowało Panu dr Konstantemu Radziwiłłowi powołania na stanowisko Ministra Zdrowia.

Zmiany w Zarządzie PTEZ

W związku z nowymi obowiązkami zawodowymi i naukowymi, dotychczasowy Sekretar