Aktualności

VII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 28 czerwca 2019 roku obyło się VII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało Sali nr 2 - Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16, 02-576 Warszawa.

Zaproszenie na VII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ


Zmiana siedziby PTEZ

PTEZ patronem honorowym Konferencji ISPOR 2019

VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie odbyło się w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63. 

Zaproszenie na VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Ogłoszenie czwartej edycji Konkursu PTEZ na najlepsze prace

Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły Konkursu PTEZ.

V WZC PTEZ - działalność PTEZ w 2016 roku

W dniu 19 czerwca 2017 roku odbyło się V Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie odbyło się w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63.