Aktualności

Ankieta na temat potencjału wdrożenia Lean management w polskiej ochronie zdrowia

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat potencjału wdrożenia Lean management w polskiej ochronie zdrowia!

Gratulacje dla dr hab. Dariusza Timlera

IX Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 23 czerwca 2021 roku obyło się IX Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w formie hybrydowej. Obrady zostały otwarte przez Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ.

Konferencja Lean Management w Ochronie Zdrowia - monografia

Uprzejmie zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia pt. „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym.

Konferencja Naukowa PTEZ „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”

Zapraszamy na Konferncję Naukową PTEZ, która odbędzie się 17 września 2021 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ul. Litewska 14/16 w sali 202 w Warszawie w godzinach 10:00 - 16:30.

Uczestnictwo w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich

W dniu 26.02.2020 r. odbyło się w Sejmie RP spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich, pod przewodnictwem pani poseł Barbary Dziuk.

VIII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 29 czerwca 2020 roku obyło się VIII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w formie hybrydowej. Obrady zostały otwarte przez Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ.